SØG I VORES ARKIV

PONEC

VENENATIS

LPUTATE

ERPETER

Tidsskrifter og bøger om skovbrug

Denne hjemmeside rummer et stort udvalg af tidsskrifter og bøger om dansk skovbrug gennem hundrede år. Tidsskrifterne er opdelt i årgang eller bind, og hver årgang er som regel opdelt i enkelte hæfter. Hjemmesiden rummer de nyere udgaver af tidsskrifterne, idet de allernyeste udgaver lægges ud med en vis forsinkelse. Bøgerne ligger i en eller flere filer, afhængigt af størrelsen. Alt materialet ligger som pdf-filer som kan printes ud. Brugen af hjemmesiden er gratis for alle.
skoven_front

Skoven

Skoven rummer kortere, aktuelle artikler henvendt til skovbrugets praktikere om skovdyrkning, driftsteknik, økonomi, skovpolitik, naturpleje, dyre- og planteliv, samt interviews og reportager fra aktuelle begivenheder. Der er bragt 11 hæfter hvert år. Skoven er medlemsblad for Dansk Skovforening og har været udgivet siden 1969.

dst_front

DST

DST rummer længere artikler af blivende værdi om skovbrug. I perioden 1916-1988 var det medlemsblad for Dansk Skovforening under navnet Dansk Skovforenings Tidsskrift. I perioden 1989-2010 blev det udgivet af Dansk Skovforening under navnet Dansk Skovbrugs Tidsskrift.

forsoegsvaesen_front

Det Forstlige Forsøgsvæsen

Statens Forstlige Forsøgsvæsen udgav i årene 1905-1990 tidsskriftet Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark med længere artikler om forsøgsvæsnets forskning inden for skovbrug.

forskningsrapporter-forside

Forskningsrapporter

Der har været udgivet et stort antal rapporter om skovbrugsforskning i bl.a. Statens Forstlige Forsøgsvæsen og Skovteknisk Institut, som senere blev til Forskningscenter for Skov & Landskab, i dag Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning under Københavns Universitet.

laere-haandboeger-forside

Lære - og håndbøger (Kommer snart)

Gennem mere end hundrede år har der været udgivet lærebøger til brug for undervisningen af forstkandidater og skovfogedelever, samt håndbøger henvendt til praktikere. Bøgerne dækker såvel skovbrug som botanik, zoologi, svampe, vedteknologi mv.

hedeselskabet-forside

Hedeselskabets Tidsskrifter

Hedeselskabet har siden 1879 udgivet et tidsskrift omhandlende selskabets arbejdsområder, som i mange år var skovbrug og landbrug i hedeegnene. I 1984 fik tidsskriftet navnet Vækst. I dag formidler Vækst viden mellem praktikere og eksperter for at sikre en langsigtet udvikling, benyttelse og beskyttelse af naturen.

skovdyrkerne-forside

Skovdyrkeren

Skovdyrkeren bringer korte, aktuelle artikler om skovbrug og er medlemsblad for medlemmer af Skovdyrkerforeningerne. Skovdyrkeren har været udgivet siden 2010. Hjemmesiden bringer et udvalg af artiklerne.