SØG I VORES ARKIV

PONEC

VENENATIS

LPUTATE

ERPETER

Tidsskrifter og bøger om skovbrug

Denne hjemmeside rummer et stort udvalg af tidsskrifter og bøger om dansk skovbrug gennem hundrede år. Tidsskrifterne er opdelt i årgang eller bind, og hver årgang er som regel opdelt i enkelte hæfter. Hjemmesiden rummer de nyere udgaver af tidsskrifterne, idet de allernyeste udgaver lægges ud med en vis forsinkelse. Bøgerne ligger i en eller flere filer, afhængigt af størrelsen. Alt materialet ligger som pdf-filer som kan printes ud. Brugen af hjemmesiden er gratis for alle.
skoven_front

Skoven

Skoven rummer kortere, aktuelle artikler henvendt til skovbrugets praktikere om skovdyrkning, driftsteknik, økonomi, skovpolitik, naturpleje, dyre- og planteliv, samt interviews og reportager fra aktuelle begivenheder. Der er bragt 11 hæfter hvert år. Skoven er medlemsblad for Dansk Skovforening og har været udgivet siden 1969.

dst_front

DST

DST rummer længere artikler af blivende værdi om skovbrug. I perioden 1916-1988 var det medlemsblad for Dansk Skovforening under navnet Dansk Skovforenings Tidsskrift. I perioden 1989-2010 blev det udgivet af Dansk Skovforening under navnet Dansk Skovbrugs Tidsskrift.

forsoegsvaesen_front

Det Forstlige Forsøgsvæsen

Statens Forstlige Forsøgsvæsen udgav i årene 1905-1990 tidsskriftet Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark med længere artikler om forsøgsvæsnets forskning inden for skovbrug.

hedeselskabet-forside

Hedeselskabets Tidsskrifter

Hedeselskabet har siden 1879 udgivet et tidsskrift omhandlende selskabets arbejdsområder, som i mange år var skovbrug og landbrug i hedeegnene. I 1984 fik tidsskriftet navnet Vækst. I dag formidler Vækst viden mellem praktikere og eksperter for at sikre en langsigtet udvikling, benyttelse og beskyttelse af naturen.

skovdyrkerne-forside

Skovdyrkeren

Skovdyrkeren bringer korte, aktuelle artikler om skovbrug og er medlemsblad for medlemmer af Skovdyrkerforeningerne. Skovdyrkeren har været udgivet siden 2010. Hjemmesiden bringer et udvalg af artiklerne.