SØG I VORES ARKIV

PONEC

VENENATIS

LPUTATE

ERPETER

Tidsskrifter og bøger om skovbrug

Skovbrugsviden.dk rummer et stort udvalg af tidsskrifter og bøger om dansk skovbrug gennem hundrede år, samt udvalgte bacheloropgaver fra Skovskolen. Tidsskrifterne er opdelt i årgang eller bind, og hver årgang er som regel opdelt i enkelte hæfter. Hjemmesiden rummer de nyere udgaver af tidsskrifterne, idet de allernyeste udgaver lægges ud med en vis forsinkelse. Bøgerne ligger i en eller flere filer, afhængigt af størrelsen. Alt materialet ligger som PDF-filer som kan printes ud. Brugen af hjemmesiden er gratis for alle.
Skoven_thumbnail

Skoven

Skoven er medlemsblad for Dansk Skovforening og samtidig et magasin for alle med tilknytning til skovbrug og naturforvaltning. Det indeholder artikler om bl.a. skovdyrkning, dyre- og planteliv, naturpleje, skovøkonomi, lovgivning samt skov- og naturpolitik og debatindlæg fra aktører på området. Skoven har været udgivet siden 1969.

DST_thumbnail

DST

DST rummer længere artikler af blivende værdi om skovbrug. I perioden 1916-1988 var det medlemsblad for Dansk Skovforening under navnet Dansk Skovforenings Tidsskrift. I perioden 1989-2010 blev det udgivet af Dansk Skovforening under navnet Dansk Skovbrugs Tidsskrift.

DFF_thumbnail

Det Forstlige Forsøgsvæsen

Statens Forstlige Forsøgsvæsen udgav i årene 1905-1990 tidsskriftet Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark med længere artikler om forsøgsvæsnets forskning inden for skovbrug.

VAEKST_thumbnail

Hedeselskabets medlemsmagasin

Hedeselskabet har siden 1879 udgivet et tidsskrift omhandlende selskabets arbejdsområder, som i mange år var skovbrug og landbrug i hedeegnene. I 1984 fik tidsskriftet navnet VÆKST. I dag formidler VÆKST viden om natur, klima, biodiversitet, miljø og genanvendelse – med plads til holdninger.

Skovdyrkeren_thumbnail

Skovdyrkeren

Skovdyrkeren bringer korte, aktuelle artikler om skovbrug og er medlemsblad for medlemmer af Skovdyrkerforeningerne. Skovdyrkeren har været udgivet siden 2010.

Bacheloropgaver_thumbnail

Bachelorprojekter fra Skovskolen

Hvert år udvælger Skovskolen bacheloropgaver med skovbrugsfaglig relevans, som publiceres på Skovbrugsviden.dk.