Om Os

”Hvis det ikke findes digitalt, så findes det ikke”. Det er et udsagn som man møder stadig oftere når talen falder på faglitteratur. Især de yngre generationer er vant til at finde information på nettet, og papirbaseret litteratur anvendes i stadigt mindre omfang.

Derfor er det besluttet at etablere denne database som skal rumme tidsskrifter og lærebøger / håndbøger inden for dansk skovbrug. Målgruppen er praktikere inden for skovbruget, studerende, forskere og generelt alle med interesse for dansk skovbrug.

Databasen er etableret af Dansk Skovforening med velvillig støtte fra en række fonde:

 • 15. Juni Fonden
 • Carlsen-Langes Legatstiftelse
 • Dansk Skovbrugs Tidsskrift
 • Det Claessenske Fideicommis
 • Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
 • Fynske Skoves Fordelingsforening
 • Hedeselskabet
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning – Københavns Universitet
 • Løvenholm Fonden
 • Skovdyrkerne
 • Vallø Stift
 • Vemmetofte Kloster

Litteraturen findes som pdf-filer der kan læses på skærmen eller printes til privat brug. Materialet må ikke videresælges. Databasen er gratis at bruge for alle.

Forfattere og illustratorer har ophavsretten til de værker de har udarbejdet, og de har derfor krav på et honorar for de værker som er lagt ind på databasen. Rettighedshavernes interesser varetages af organisationen Copydan på grundlag af lovgivning om ophavsrettigheder.

Tidsskrifter rummer et meget stort antal rettighedshavere som det er praktisk umuligt at indgå aftaler med. Derfor har Dansk Skovforening indgået en samleaftale med Copydan der omfatter samtlige rettighedshavere. Dansk Skovforening betaler et årligt beløb til Copydan som herefter fordeler honoraret til rettighedshaverne efter nærmere regler.