Anvendelse af hjemmesiden

På forsiden kan der søges i alle dele af teksten i hele databasen ud fra søgeord. Resultatet kan indsnævres efter årstal eller publikation.

Fra forsiden kan man også gå direkte hen til et bestemt tidsskrift og søge en enkelt årgang eller bind. Nogle tidsskrifter er desuden opdelt på enkelte hæfter.

Materialet ligger som pdf-filer som kan læses på desktop, tablet eller mobil. Når man er kommet frem til en enkelt pdf-fil kan man søge med Acrobats søgefunktion (Ctr + F) for at komme frem til den side hvor søgeordet findes. Siden kan printes, eller hele hæftet kan gemmes på computeren.

 

Baggrund for hjemmesiden

”Hvis det ikke findes digitalt, så findes det ikke”. Det er et udsagn som man møder stadig oftere når talen falder på faglitteratur. Især de yngre generationer er vant til at finde information på nettet, og papirbaseret litteratur anvendes i stadigt mindre omfang.

I skovbruget har der siden 1876 været udgivet fagtidsskrifter. De har været centrum for faglig debat, formidling af forskning og opsamling af praktiske erfaringer til glæde for såvel praktikere som undervisning og forskning. Skovbruget har også haft en rig produktion af håndbøger og lærebøger.

Denne viden bliver imidlertid slet ikke brugt i det omfang den burde. Mange praktikere har ikke nogen større samling af faglitteratur i dag, og papirbaserede biblioteker er reduceret. Det er en stor mængde af erfaringer som er ved at forsvinde fordi den er svært tilgængelig. Derfor er der nu lavet en samling af den vigtigste forstlige litteratur i digitaliseret form.

Målgruppen for databasen er praktikere inden for skovbrugserhvervet og naturforvaltningen, uddannelse og forskning inden for skovbrug og naturforvaltning samt natur- og erhvervsinteresserede i bred forstand.

 

Ansvarlig

Hjemmesiden er udviklet af Dansk Skovforening, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C i samarbejde med udgiverne af tidsskrifter og bøger i 2017 og 2018. Databasen er placeret i Dansk Skovforening som også forestår den daglige drift.

Der er opnået støtte fra en række fonde til udvikling og drift af databasen:

  • Carlsen-Langes Legatstiftelse
  • Dansk Skovbrugs Tidsskrift
  • Det Classenske Fideicommis
  • Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
  • Fynske Skoves Fordelingsforening
  • Hedeselskabet
  • Løvenholm Fonden
  • Skovdyrkerne
  • Vallø Stift
  • Vemmetofte Kloster

 

Andre databaser

Der findes andre databaser som på tilsvarende vis samler litteratur inden for et fagområde:

Magasinet Landskab, udgivet af Danske Landskabsarkitekter: www.landskabsarkitekter.dk/magasin

Tidsskriftet Ingeniøren samt andre tidsskrifter om tekniske emner, udgivet af Mediehuset Ingeniøren: www.ing.dk/kulturarven